instalacja_elektryczna_1.jpg

NEN 1010 en 3140 Elektrische installaties

NEN 1010/3140 vanaf €195,- 

In de norm NEN 1010 worden de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties beschreven. Vanuit het Bouwbesluit is verplicht gesteld dat een nieuwe elektrische installatie aan de eisen van de NEN 1010 normering moet voldoen. Met de NEN 1010 inspectie, en het daaruit voortvloeiende rapport, kunt u aantonen dat de installatie op het moment van oplevering voldoet aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de NEN 1010 en het Bouwbesluit.

 

De NEN 1010 inspectie wordt in de volksmond ook wel de opleveringsinspectie van de elektrische installatie genoemd.

 

Na de NEN 1010 inspectie is er een wettelijke verplichting vanuit de ARBO om de installatie periodiek te laten inspecteren conform de NEN 3140 normering voor bestaande elektrische installaties. Een risico analyse is bepalend voor het interval. 

 

Werkwijze Breit Elektrotechniek:

De elektrische installatie wordt gecontroleerd op een veilige werking van de gehele elektrische installatie. Dit vind plaats door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen van:

 

– de isolatieweerstanden van de bekabeling
– circuitimpedanties
– de uitschakeltijden en stromen van de aardlekschakelaars
– het controleren van de automatische uitschakeling van de voeding
– controle van de aanleg, tekenpakket etc.

 

U ontvangt van ons een inspectierapport dat is opgebouwd in 3 delen:

 

1e deel betreft een beschrijving van de elektrische installatie.
2e deel betreft een overzicht van alle meetwaarden van alle delen van de elektrische installatie.
3e deel betreft een overzicht van bevindingen en gebreken en aanbevelingen.

 

Na de inspectie ontvang u van ons een uitgebreid rapport in PDF formaat.

Offerte

Wilt u een offerte ontvangen, vermeld bij uw aanvraag welke van de keuringen u wilt uitvoeren:

 

- NEN1010 opleveringsinspectie nieuwe installatie;
 

-NEN3140 elektrische installatie.

Wij nemen uw aanvraag binnen 2 werkdagen in behandeling.